Teaser

- är tillbaka i maj 2015!

Boka redan nu in 25-27 maj 2015
då DevSum15 kommer gå av stapeln.

Call for paper! Vill du tala på DevSum15?

Skicka ditt förslag på ämne och sessionsbeskrivning till devsum@cornerstone.se. I år önskar vi att alla sessioner är på minst Microsoft Level 300 och att du talar på engelska.

Call for paper! Would you like to speak at DevSum15?
Send your proposal (subject, title and abstract) to devsum@cornerstone.se.
This year we wish that all sessions are at least Microsoft Level 300.